דלג לתוכן העמוד

מחלקת גביה והנהלת חשבונות

 
מחלקת הגבייה והנהלת החשבונות של מועצה אזורית "גן רווה" עורכת שומה וגובה מתושבי המועצה ומעסקים תשלומי מיסים, חינוך, אגרות וכו'. באמצעות האתר ניתן להוריד טפסים חיוניים.
 
הארנונה הינה מס שכל בעל /מחזיק בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכדומה) בתחום שיפוט המועצה מחוייב לשלם על פי חוק.
 
תשלומי הארנונה משמשים למימון חלק מפעולות ושירותים מוניציפאליים וממלכתיים הניתנים לתושבי המועצה.
הארנונה מוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה, דהיינו, ינואר ועד דצמבר. סכום חיוב הארנונה מחושב אך ורק על פי שטח הנכס במכפלת התעריף המתאים למטר מרובע.
 
צו המיסים מאושר כל שנה במליאת המועצה עפ"י הנחיות משרד הפנים והאוצר.

 

מחלקת הגביה והנהלת החשבונות במועצה גובה את התשלומים הבאים:
  • מיסי ארנונה והיטלים
  • תשלומי חינוך, תרבות, ספורט ורווחה
  • תשלומים בגין צריכת מים
  • אגרות שונות
 
פרטים ליצירת קשר:
שם תפקיד טלפון שלוחה דוא"ל
אידה אוהר גזברית המועצה 08-9408230 238  
מיטל עטר חשבת שכר 08-9408230 222  
יעלי אליהו מנהלת חשבונות-מיסים 08-9408230 226  
יהודית שיטרית מנהלת חשבונות- חינוך 08-9408230 243 hganrave@iula.org.il
יוכי ימר מנהלת חשבונות- ספקים 08-9408230 225  
רחלי פילי מנהלת חשבונות 08-9408230 224  
טלי כהן מנהלת חשבונות 08-9408230 265