קורס קיץ מחול

התוכנית מיועדת לבוגרי כיתות א'-ח'.

קהל יעד:

התוכנית מיועדת לבוגרי כיתות א'-ח'.


תאריכי הפעילות:

 • הפעילות תתקיים בימים א'-ה', בין השעות 08:00-13:00
 • בין התאריכים 2.7.17-12.7.17


מועד הרישום:

 • הרישום יחל ביום שני,24.5.17 ויסתיים ביום ראשון, 07.06.17
 • לאחר מועד זה, הרשות אינה מתחייבת לרשום את התלמיד לתוכנית.


מחיר:

1080 ₪  מחיר ליום : 120 ₪


רישום חלקי:

 • ניתן להירשם רישום חלקי לפי ימים- במועצה בלבד.
 • הנוכחות אינה חובה. באחריות ההורים להודיע על כל היעדרות לצוות הקייטנה ו/או לח"מ.


ביטולים והחזרים:

 • הודעה בכתב בלבד (דוא"ל: hganrave@iula.org.il / פקס: 08-9408241).
 • על ביטול השתתפות בתכנית עד עשרה ימים לפני פתיחת הקייטנה יבוצע החזר כספי מלא.
 • מעשרה ימים לפני תחילת התכנית ועד תחילת התוכנית– לא יינתן החזר כספי.


שונות:

 • בעיות משמעת או מקרים של אלימות יטופלו ע"י המדריך ורכז הקייטנה באופן מדורג - באמצעים חינוכיים ובמידת הצורך בהשארת ילד בביתו ואף הרחקה מהתכנית. במקרה זה לא יבוצע החזר כספי.  
 • קיום הפעילות מותנה במספר מינימלי של נרשמים.
 • חלוקה לקבוצות תתבצע בהתאם לכמות הנרשמים בכל שכבת גיל.
 • תוכנית הקייטנה תפורסם בהמשך באתר המועצה.


בברכה,
מיכאל גוטליב
מנהל מחלקת תרבות וספורט