קייטנת גלגליות

התוכנית מיועדת לבוגרי כיתות א'-ח'

קהל יעד:

התוכנית מיועדת לבוגרי כיתות א'-ח'.


תאריכי הפעילות:

הפעילות תתקיים בימים א'-ה', בין השעות 08:00-13:00

בין התאריכים 23.7.17 ועד 31.7.17.


מועד הרישום:

הרישום יחל ביום שני,22.5.17 ויסתיים ביום ראשון, 25.6.17.

לאחר מועד זה, הרשות אינה מתחייבת לרשום את התלמיד לתוכנית.


מחיר:

950 ₪  מחיר ליום : 150 ₪


רישום חלקי:

  • ניתן להירשם רישום חלקי לפי ימים- במועצה בלבד.
  • הנוכחות אינה חובה. באחריות ההורים להודיע על כל היעדרות לצוות הקייטנה ו/או לח"מ.


ביטולים והחזרים:

  • הודעה בכתב בלבד (דוא"ל: hganrave@iula.org.il / פקס: 08-9408241).
  • על ביטול השתתפות בתכנית עד עשרה ימים לפני פתיחת הקייטנה יבוצע החזר כספי מלא.
  • מעשרה ימים לפני תחילת התכנית ועד תחילת התוכנית– לא יינתן החזר כספי.


שונות:

  • בעיות משמעת או מקרים של אלימות יטופלו ע"י המדריך ורכז הקייטנה באופן מדורג - באמצעים חינוכיים ובמידת הצורך בהשארת ילד בביתו ואף הרחקה מהתכנית. במקרה זה לא יבוצע החזר כספי.  
  • קיום הפעילות מותנה במספר מינימלי של נרשמים.
  • חלוקה לקבוצות תתבצע בהתאם לכמות הנרשמים בכל שכבת גיל.
  • תוכנית הקייטנה תפורסם בהמשך באתר המועצה.


 

בברכה,
מיכאל גוטליב
מנהל מחלקת תרבות וספורט