פרס שר הפנים מוענק למועצה אזורית גן רוה.

פרס שר הפנים לניהול תקין ברשויות לשנת 2016 מוענק למועצה אזורית גן רוה.