אימון מטה חירום מוא"ז גן רוה

בתאריך  7.12.2017 התקיים אימון מטה חירום מועצה אזורית (משק לשעת חירום – מל"ח).

בפתיחת האימון נערך טכס חנוכת מרכז החירום החדש של מועצה אזורית גן רוה בהשתתפות:

מר שלמה אלימלך – ראש המועצה

נציגי חברי המליאה

עובדי המועצה

נציגי הישובים בית עובד, כפר הנגיד, פלמ"חים.

אל"מ שלומי בן מוחא –  מפקד מחוז ירושלים והמרכז פקע"ר

סא"ל אופיר כהן - מפקד מחוז ירושלים והמרכז מפקד מרחב שפלה פקע"ר

רס"ן עמירם מלכא   - רע"ן אוכלוסייה פקע"ר

מר מאיר מכלוף – מנהל מרחב שפלה רשות חירום לאומית (רח"ל)

מר אבי דגן -  ממונה רשויות וחירום – משרד הפנים

 

אימון מטה חירום

אימון מטה חירום

אימון מטה חירום

אימון מטה חירום