מכללה - חודש פברואר 2018

מובאת בפניכם תכנית חודש פברואר 2018, ע"פ נושאים ומרצים

שלום רב.

מובאת בפניכם תכנית חודש פברואר 2018, ע"פ נושאים ומרצים.

תקוה אני כי תמצאו ענין אישי ותיטלו חלק פעיל בכל אחת מההרצאות.

 • 7.2.18– המרצה –  עו"ד גרי פאל
                הנושא – " הדקל המלכותי " – קובה ,סמלים , חברה ואמונה                           
 • 14.2.18– המרצה – גיל רביבו
                 הנושא –  הזעזועים במזרח התיכון.
 • 21.2.18– המרצה – יעל ולצר
                 הנושא – סבתאות חדשה : דור ה - S             
 • 28.2.18– המרצה – יוסי שילוח
               הנושא – חגי האור

                               

בברכה

       מיכאל גוטליב

        מנהל המחלקה

                                לתרבות נוער וספורט