כללי זהירות בגלל סכנת הכלבת

מאחר שיש חשש במפגש בין חיות הבר ובין בני האדם וחיות הבית ולאור ריבוי המקרים בהם חיות בר נכנסות ליישובים על מנת לחפש מזון, אנו מבקשים לנהוג לפי הכללים הבאים

מאחר שיש חשש במפגש בין חיות הבר ובין בני האדם וחיות הבית ולאור ריבוי המקרים בהם חיות בר נכנסות ליישובים על מנת לחפש מזון, אנו מבקשים לנהוג לפי הכללים הבאים:

שמירת מרחק

יש למנוע האכלה מכוונת והתיידדות עם חיות בר דבר העלול להפחית מחששם הטבעי מבני האדם ולעודד התקרבותם למקומות יישוב.

סילוק מקורות מזון זמינים:

1. אין להשאיר לחיות מחמד מזון ומים בכלים פתוחים מחוץ לבית.
מוטב להאכילם בשעות היום ולא בשעות הלילה – השעות שבהן חיות הבר פעילות.
2. אין להשאיר אשפה גלויה. יש לפנותה לפחי אשפה ולסגור אותם היטב.
3. אין להשליך פגרי עופות וחיות משק במקום נגיש לבעלי חיים.
4. יש לפנות פגרים למכלים המיועדים לכך.

גידור:

מומלץ לגדר משקים , גינות, אתרי הטמנת פסולת ומרכזי מזון. גדר יעילה צריכה להיות בגובה 1.8 מ' לפחות ובעלת "עין" בקוטר 8 ס"מ לכל היותר.
כדי למנוע חפירה מתחת לגדר אפשר לקפל את תחתית הגדר כלפי חוץ בקיפול שרוחבו 40 ס"מ ("שמלה") ולכסות את הקפל באבנים או באדמה.

הרתעה והטרדה:

גלאי תנועה אלקטרוני המפעיל זרקור או ממטרה לזמן קצוב מרתיע תנים ושועלים.

הגנה על חיות מחמד:

חל איסור על חיות מחמד לשוטט לבד. בזמן טיול על הכלב להיות קשור !!!
יש לדאוג לחיסון אחת לשנה כנגד מחלת הכלבת על פי חוק.

כלב מחוסן אשר ננשך ע"י חיה כלשהי יכול לשאת את נגיף הכלבת על גופו ובכך להתחיל את שרשרת ההדבקה של חיות הבית שאינן מחוסנות (חתולים) ובני אדם.

• כלבת – נגיף שמסוגל לפגוע בכל היונקים בעלי דם חם ומועבר ברוק (מגע בין רוק לדם).
• כל בני האדם שהמחלה מתפרצת אצלם, אינם שורדים.

דר' הרשקוביץ כרמי
מנהל השרות הוטרינרי