עונת הרחצה בחוף פלמחים

אנו שמחים להודיעכם שעונת הרחצה בחוף פלמחים לשנת 2018 נפתחת בקרוב

תושבים יקרים!

אנו שמחים להודיעכם שעונת הרחצה בחוף פלמחים לשנת 2018 נפתחת בקרוב

תושבים זכאים לקבל אישור כניסה חינם לחוף הים בהתקיים התנאים הבאים :

  1. תושב מועצה
  2. משלם ארנונה למועצה
  3. אין לו חובות למועצה מכל סוג שהוא
  4. כלי הרכב רשומים על שמו ו/או על שם ילדיו .
  5. יש לצרף צילום ת.ז. + צילומי רישיון רכב בתוקף ע"ש המבקשים.

ניתן להגיש את הבקשות במייל PAZIT@GANRAVE.ORG.IL  , כמו כן ניתן

לפנות טלפונית בימים א'- ה' מהשעה 8.00 – 15.30 , לפזית ניסים בטל'

08-9408230  שלוחה 271 .

את הבקשות יש להגיש עד 29.3.18, לאחר התאריך הנ"ל ייתכנו עיכובים בקבלת האישור .

בהגיעכם לקבלת אישור לחוף הים יש להצטייד בכל מה שנדרש .

 

                                                                                    בברכת עונת רחצה בטוחה

                                                                                      מועצה אזורית גן רוה