עצרת זכרון לשואה ולגבורה

עצרת זכרון לשואה ולגבורה

 

נזכור!

עצרת זכרון לשואה ולגבורה

תתקים ביום רביעי 11 באפריל 2018 כ"ו בניסן תשע"ח בשעה 20:15

באולם התרבות בבניין הספרייה בעיינות

מתכבדים להזמינכם,

שלמה אלימלך- ראש המועצה

מיכאל גוטליב- מנהל המחלקה לתרבות נוער וספורט

הסעות:

19:15- קיבוץ פלמחים->גן שורק->נטעים

19:15- גאליה->כפר הנגיד

19:15- בית עובד->אירוס->בית חנן