נפתחה עונת הרחצה בחוף פלמחים 2018

תושבים יקרים!

אנו שמחים להודיעכם שעונת הרחצה בחוף פלמחים לשנת 2018 נפתחה.

תושבים שטרם קיבלו אישור כניסה חינם לחוף הים מתבקשים לפנות למועצה בהתקיים התנאים הבאים :

  1. תושב מועצה
  2. משלם ארנונה למועצה
  3. אין לו חובות למועצה מכל סוג שהוא
  4. כלי הרכב רשומים על שמו ו/או על שם ילדיו .
  5. יש לצרף צילום ת.ז. + צילומי רישיון רכב בתוקף ע"ש המבקשים.

ניתן להגיש את הבקשות במייל PAZIT@GANRAVE.ORG.IL  , עד לתאריך 23.4.18 

כמו כן ניתן לפנות טלפונית בימים א'- ה' מהשעה 8.00 – 15.30 , לפזית ניסים בטל'

08-9408230  שלוחה 271 .

לאחר התאריך הנ"ל 23.4.18, לא ניתן לקבל אישור כניסה לחוף.

בהגיעכם לקבלת אישור לחוף הים יש להצטייד בכל מה שנדרש.

 

                                                                                    בברכת עונת רחצה בטוחה

                                                                                      מועצה אזורית גן רוה