ביקור מנכ"ל משרד החינוך

מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב ביקר במועצה האזורית גן רוה

אבואב הגיע יחד עם מנהלת מחוז מרכז,  הגברת עמליה חיימוביץ, ונציגי הפיקוח במשרד החינוך. במפגש פרש מר אבואב את משנתו החינוכית ואת תפיסת משרד החינוך.

אבואב שמע ממר מוני אלימלך  על ההשקעה בחינוך במועצה, והתקיים שיח רחב עם אנשי החינוך במועצה בו הועלו אתגרים, קשיים ותוכניות ייחודיות שקיימות במועצה.

ביקור מנכל משרד החינוך

ביקור מנכל משרד החינוך

ביקור מנכל משרד החינוך

ביקור מנכל משרד החינוך

ביקור מנכל משרד החינוך

ביקור מנכל משרד החינוך