הזמנה לישיבת מליאת המועצה

חברי מליאת המועצה מוזמנים לישיבת מליאת המועצה שתתקיים ביום רביעי 26/6/2018 בשעה 19.00

 

יום ראשון 17 יוני 2018
2018  - 25759

לכבוד

חברי מליאת המועצה

 

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מליאת המועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מליאת המועצה שתתקיים ביום רביעי 26/6/2018 בשעה 19.00

במשרדי המועצה .

ישיבה ראשונה

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול קודם
 2. דוח רבעוני לשנת 2017 (לתקופה רבעון 4 ) לישיבה זו הוזמן רו"ח דוידוב.

ישיבה שניה

על סדר היום

 1. צו הטלת המיסים והמכסות לשנת 2019.
 2. תיקון לפרוטוקול שכר בעלי תפקידים המועסקים בחוזים אישיים.
 3. אשרור ועדת בחירות.
 4. אשור הגדלת תב"ר 527 חורשת הצנחנים מ- 340,000 ₪"ח ל- 400,000 ₪ .
 5. אשור הגדלת תב"ר 481 מועדון נוער מ- 2,000,000 ₪ ל- 2,350,000 ₪
 6. אשור הגדלת תב"ר 395 פיתוח אירוס להגדיל מ- 64,134,353 ₪ ל- 67,291,583 ש"ח .
 7. אשור הגדלת תב"ר  476 קו מים  עיינות מ- 230,000 ₪ ל- 260,000 ₪ (הביצוע כיום עומד על 246,449 ₪.
 8. אשור תב"ר – תיכנון מועדון באירוס בסך 200,000 ₪ .
 9. אשור תב"ר שיפוץ מגרש ספורט בביה"ס בסך 600,000 ₪ .
 10. אישור תב"ר בסך 62,590 ₪ (ביה"ס גן רוה ובית ספר בטבע)
 11. צו מיסים בית עובד. 

בכבוד רב

שלמה אלימלך

ראש המועצה