שאלה: האם ניתן להירשם אחרי מועד הרישום?
תשובה: ניתן להירשם במועדי הרישום בלבד.
 
שאלה: אנו מתכננים לעבור לגור בתחומי המועצה רק בתום שנת הלימודים תשע"ז (בחודש יולי), איך ניתן להירשם במועד זה?
תשובה:  ניתן יהיה להירשם גם אחרי המועד השני אך זאת בתנאי שתציג תעודות זהות בהם מופיעה כתובתך החדשה בתחומי המועצה, והסכם רכישה/ שכירות.
בנוסף לכך אם ילדך לומד במערכת החינוך בשנה זו, אליך להציג גם טופס ביטול רישום מהרשות שבה אתם מתגוררים עתה.
 
שאלה: האם תהליך הרישום באינטרנט אפשרי עבור המעונות?
תשובה: לא – הרישום באינטרנט אפשרי עבור הגנים, בית הספר והצהרונים, הרישום למעונות מתבצע אך ורק במשרדי המועצה במועדים שנקבעו.
 
שאלה: האם אחרי תהליך הרישום באינטרנט, אני מקבל אישור סופי להרשמה?
תשובה: בסיום הרישום באמצעות האינטרנט, מקבלים אישור להרשמה אולם לרישום יהיה תוקף רק לאחר העברת כל המסמכים הנדרשים (פירוט בחוברת הרישום).
 
שאלה: בשנה שעברה רשמתי את בני לגנים, האם גם השנה אני צריך להירשם?
תשובה: כן – לרישום קודם אין משמעות לגבי השנה הבאה, יש צורך לבצע את כל הליך הרישום כנדרש, למעט הוראת קבע חדשה שתישאר בתוקף גם בשנה הבאה.
 
שאלה: יש לי 3 ילדים בגני הילדים, האם מגיעה לי הנחה בשכר הלימוד לגני הילדים?
תשובה: משנת הלימודים תשע"ד  אין שכר לימוד בגני הילדים, התשלום הנדרש הוא עבור השתתפות ההורים בביטוח התלמידים, טיולים פעילויות.
 
שאלה:  איך ניתן להירשם להסעה לגנים ובתי הספר?
תשובה: אין צורך להירשם להסעות, יש להמתין להסעות במועדים ובמקומות שיפורסמו בהמשך.
 
שאלה: האם יש הסעה אחרי שעות הפעילות של הצהרונים?
תשובה: אין הסעה לילדי הצהרונים, ואיסוף הילדים הוא עצמאי.

 
שאלה: האם אפשר לרשום למעונות ילד עד שעה 14:00 בלבד?
תשובה: אפשר לרשום למעונות ילדים עד שעה 13:00 או עד שעה 16:00 או עד 17:00, אין אפשרות לרישום אלא בהתייחס לשעות אלו בלבד.
 
שאלה: האם ניתן לבקר ולהתרשם מהגנים ומהמעונות?
תשובה: על פי הנחיות משרד החינוך לא ניתן לבקר ולהתרשם מהגנים והמעונות בשעות הפעילות. לפיכך יש כוונה לערוך ערב חשיפה להורים שבמסגרתו יינתן המידע הרלוונטי בכל הנוגע למערכת החינוכית במועצה.