מחלקת תברואה במועצה מצטרפת לשאר המחלקות האמונות על חזות יישוביי המועצה, במטרה לשמור על הניקיון ואיכות החיים.
 
המחלקה מספקת מגוון שירותים לרווחת התושבים
 • פינוי אשפה ביתית 3 פעמים בשבוע בימים א', ג', ה', משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 14:00 וזאת באמצעות קבלן.
 • אחזקת מיכלי האצירה לאשפה ביתית, תיקון גלגלים ומכסים.
 • פינוי גזם גינות, גרוטאות ופסולת גושית, למעט גרוטאות רכב ופסולת בנייה אשר מבוצע ע"י ועדי הישובים ובתיאום ישיר עימם.
 • טיאוט כבישים ומדרכות ביישובי המועצה, מתבצע כפעמיים בחודש.
 • פינוי פגרים משטחים ציבוריים.
 • פיקוח תברואי בעסקים טעוני רישוי.
 • ייעוץ והדרכה לתושבים בטיפול במפגעים בחצרות הבתים.
 • הדברת מוקדי דגירה של יתושים בשטחים הציבוריים.
 • פיקוח על מי השתייה ובריכות השחייה.
 • הדברת מזיקים ומכרסמים (חולדות ועכברים).
 • חיסון כלבים נגד כלבת והעברת כלבים נושכים להסגר.
 • בדיקת כל סוגי הבשר הנכנס לתחום שיפוט המועצה.

   
פעילות המועצה למען מיחזור

המועצה עושה מאמץ מתמשך לאורך כל השנה לשמור על ניקיון וטיפוח הישובים. אחד הערוצים החשובים בשמירה על הסביבה הינו סילוק הפסולת על כל סוגיה מרחובות הישוב והעברת חלק מהפסולת למחזור ושימוש חוזר.
 
פרויקט המחזור מתבצע בתחום המועצה הירוקה שלנו, הוא צעד נוסף בהפיכת מועצה אזורית גן רווה למועצה מתקדמת המחייבת לאסטטיקה, לבריאות התושבים ולאיכות החיים של התושבים. בתחום המועצה ממחזרים את חומרי הגלם הבאים:
 • גזם
 • בקבוקי פלסטיק
 • נייר עיתון, קרטון
 • נייר לבן
 • סוללות
 • צמיגים
 מיכלי המחזור ממוקמים במרכזי המחזור ליד הצרכניות של כל ישוב.

 
דגימות מים ברחבי המועצה
 
דגימות מים מיקרוביאליות נערכות אחת לחודש בכל ישוב משלוש נקודות דיגום מייצגות בישוב.
 דגימות מים כימיות נערכות רק בישובים המקבלים את המים מבארות מי תהום וזאת אחת לשלושה חודשים בלבד.
 
 

 
פרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון שלוחה
דודי הררי תברואן 08-9408230 227