משרדי המועצה
מרכזיה: 08-9408230 פקס: 08-9408241
להלן פירוט השלוחות:

 

תפקיד שם ומשפחה מס' טלפון/ שלוחה דואר אלקטרוני
לשכת ראש המועצה
מזכירת המועצה אביבה חיימוביץ 233,241 [email protected]
מזכירת לשכה סופי דנינו 251 [email protected]
 
מזכירות
מזכירת המועצה ננסי כהן 220 [email protected]
גזברית המועצה
גזברית אידה אוהר 238 [email protected]
חינוך
מנהל מחלקת חינוך קארין גזלה 240 [email protected]
תרבות נוער וספורט
מנהל מחלקת תרבות נוער וספורט עדי פורר 236 [email protected]
שירותיים חברתיים
שירות פסיכולוגי יעקב יבלון 205 [email protected]
מנהלת מחלקת רווחה אופירה קופמן 228 [email protected]
מחלקת הנהלת חשבונות ומיסים
מנהלת חשבונות- ארנונה יעלי אליהו 226 [email protected]
מנהלת חשבונות גאולה לוי 271 [email protected]
מנהלת חשבונות- חינוך יהודית שטרית 243 [email protected]
מנהלת חשבונות רחלי פילי 224 [email protected]
מנהלת חשבונות- ספקים יוכי ימר 225  
מנהלת חשבונות טלי כהן 265 [email protected]
חשבת שכר ויקי אדלר 222  
תחבורה
מנהל מחלקת תחבורה  יוסי סיני 229 [email protected]
קצין בטיחות בתעבורה שמעון בוסקילה 229  
קב"ט וקניין
קב"ט רוני ברכה 230 [email protected]
וטרינר
וטרינר כרמי הרשקוביץ 227  
תברואן
תברואן דודי הררי 227 [email protected]
מבקרת פנים
מבקרת פנים וממונה על תלונות הציבור לאה מימון 250 [email protected]
רב המועצה
רב המועצה צורי נעמן 052-8673322  
פקח
פקח אליאל מעודה 237