ועדת מכרזים

טבלת אנשי קשר - ועדת מכרזים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אריאל עשירי ועדת מכרזים 054-4582053 [email protected]
נועם שפר ועדת מכרזים 050-7345555 [email protected]

ועדת ביקורת

טבלת אנשי קשר - ועדת ביקורת
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רן פרקר ועדת ביקורת 050-5262658 [email protected]
הדר לוי ועדת ביקורת 054-4944043 [email protected]
יוסי ג'יברי ועדת ביקורת 050-7355103 [email protected]

ועדת חקלאית

טבלת אנשי קשר - ועדת חקלאית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רפי כהן ועדת חקלאית 052-3610058 [email protected]
איתי טלמור ועדת חקלאית 054-6202988 [email protected]
שאול ירקוני ועדת חקלאית 053-8541195 [email protected]
פנחס גולן ועדת חקלאית 050-5276189

ועדת ערר

טבלת אנשי קשר - ועדת ערר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלי לוי ועדת ערר 050-7893300 [email protected]
צחי טנא ועדת ערר 050-4422527 [email protected]
שלומי בוזגלו ועדת ערר 050-2266206 [email protected]

ועדת מל"ח

טבלת אנשי קשר - ועדת מל"ח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלימלך שלמה ועדת מל"ח 052-4373710 [email protected]
רוני ברכה קב"ט המועצה 052-2927227 [email protected]
שמוליק קלמי ועדת מל"ח 052-9200060 [email protected]
סמינה יצחק ועדת מל"ח 03-9646947 [email protected]

ועדת הנהלה

טבלת אנשי קשר - ועדת הנהלה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלמה אלימלך ועדת הנהלה 052-4373710 [email protected]
משה מאיר ועדת הנהלה 052-2205022 [email protected]
אריאל עשירי ועדת הנהלה 054-4582053 [email protected]
נועם אוקס ועדת הנהלה 050-6884497 [email protected]
גוסטבו ליטמנוביץ ועדת הנהלה 054-7784581 [email protected]

ועדת הנחות

טבלת אנשי קשר - ועדת הנחות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נועם אוקס ועדת הנחות 050-6884497 [email protected]
אידה אוהר ועדת הנחות 052-3643555 [email protected]
פלורה לוי ועדת הנחות 052-3672907 [email protected]
רפי כהן ועדת הנחות 052-3610058 [email protected]
נועם שפר ועדת הנחות 050-7345555 [email protected]
יועמ"ש יועמ"ש 03-7553800 [email protected]

ועדת כח אדם

טבלת אנשי קשר - ועדת כח אדם
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סמינה יצחק ועדת כח אדם 03-9646947 [email protected]
רן פרקר ועדת כח אדם 050-5262658 [email protected]
הדר לוי ועדת כח אדם 054-4944043 [email protected]
אידה אוהר ועדת כח אדם 052-3643555 [email protected]
אביבה חיימוביץ ועדת כח אדם 052-2333182 [email protected]
יועמ"ש יועמ"ש 03-7553800 [email protected]

ועדה לאיכות הסביבה

טבלת אנשי קשר - ועדה לאיכות הסביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אריאל עשירי ועדה לאיכות הסביבה 054-4582053 [email protected]
שקרוב עמיר ועדה לאיכות הסביבה 050-6221241 [email protected]
יעקב כהן ועדה לאיכות הסביבה 053-4333338 [email protected]
הדר לוי ועדה לאיכות הסביבה 054-4944043 [email protected]

ועדה למיגור אלימות

טבלת אנשי קשר - ועדה למיגור אלימות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שקרוב עמיר ועדה למיגור אלימות 050-6221241 [email protected]
איתן חן ועדה למיגור אלימות 054-2009773 [email protected]
משה מאיר ועדה למיגור אלימות 052-2205022 [email protected]
אביבה חיימוביץ ועדה למיגור אלימות 052-2333182 [email protected]
קארין גזלה ועדה למיגור אלימות 052-6548833 [email protected]
רוני ברכה קב"ט 052-2927227 [email protected]
פלורה לוי ועדה למיגור אלימות 052-3672907 [email protected]

ועדה להנצחת נפגעי טרור

טבלת אנשי קשר - ועדה להנצחת נפגעי טרור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רן פרקר ועדה להנצחת נפגעי טרור 050-5262658 [email protected]
נועם שפר ועדה להנצחת נפגעי טרור 050-7345555 [email protected]
יוסי ג'ברי ועדה להנצחת נפגעי טרור 050-7355103 [email protected]
יעקב פרנס ועדה להנצחת נפגעי טרור 050-6790021 [email protected]
יוסי אלימלך ועדה להנצחת נפגעי טרור 052-4161321

ועדה למאבק בנגע הסמים

טבלת אנשי קשר - ועדה למאבק בנגע הסמים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שמוליק קלמי ועדה למאבק בנגע הסמים 052-9200060 [email protected]
יעקב כהן ועדה למאבק בנגע הסמים 053-4333338 [email protected]
איתן חן ועדה למאבק בנגע הסמים 054-2009773 [email protected]
פלורה לוי ועדה למאבק בנגע הסמים 052-3672907 [email protected]
קארין גזלה ועדה למאבק בנגע הסמים 052-6548833 [email protected]
יעקב פרנס ועדה למאבק בנגע הסמים 050-6790021 [email protected]
פנחס גולן ועדה למאבק בנגע הסמים 050-5276189

ועדת מלגות – רשות

טבלת אנשי קשר - ועדת מלגות – רשות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
משה מאיר ועדת מלגות – רשות 052-2205022 [email protected]
שייקה בילו ועדת מלגות – רשות 054-6543598 [email protected]
גוסטבו ליטמנוביץ ועדת מלגות – רשות 054-7784581 [email protected]

ועדת חינוך – רשות

טבלת אנשי קשר - ועדת חינוך – רשות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שייקה בילו ועדת חינוך – רשות 052-2205022 [email protected]
יעל רפפורט ועדת חינוך – רשות 052-5250678 [email protected]
איתי טלמור ועדת חינוך – רשות 054-6202988 [email protected]
אביבה משיח ועדת חינוך – רשות 054-9249789 [email protected]
עמיר שקרוב ועדת חינוך – רשות 050-6221241 [email protected]