בחירות 2018

לצורך מענה לפניות- מנהל הבחירות ניסים אפרגן 
מיילmazkirimgr@gmail.com
נייד: 050-6200565 

 

-להורדת קובץ הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן - גן שורק

-להורדת קובץ הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן - בית עובד

-להורדת קובץ הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן - נטעים

-להורדת קובץ הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן - בית חנן

-להורדת קובץ הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן - גאליה

-להורדת קובץ הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן - פלמחים

-להורדת קובץ הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן - כפר הנגיד

 

-להורדת קובץ הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה לחץ כאן