הזמנה לישיבת מליאת המועצה

לכבוד

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מליאת המועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מליאת המועצה שתתקיים ביום ראשון בתאריך 24/2/2019  בשעה 19:00 במשרדי המועצה .

על סדר היום:

 1. אשור פרוטוקול קודם.
 2. אשור פרוטוקול הנהלה.
 3. אשור פרוטוקול ועדת מלגות.
 4. דיווח בנושא גזר דין המשרד להגנת הסביבה.
 5. תמצית דו'ח מבקרת המועצה לשנת 2017 – רישוי עסקים.
 6. אישור תקציבי הישובים.
 7. אשור תב"ר מס' 540 מבנה מינהלה, הגדלה מסך 2,000,000 ₪ ל- 2,350,000 ₪, הביצוע עומד כיום על 2,216,742 ₪ .
 8. אשור תב"ר משרד הפנים לתכנון מצוק חופים בסך 422,000 ₪ .
 9. אשור תב"ר תכנון גני ילדים וכיתות מעון.
 10. אשור תב"ר משרד תחבורה השתתפות במימון הקמת רמזור בגאליה בסך 1,277,755 ₪.
 11. אשור תב"ר תיקון כבישים , מדרכות ותאורת רחובות בסך 1,500,000 ₪ בישובים כפר הנגיד, גאליה, עיינות, בית עובד, בית חנן .
 12. אשור תב"ר בסך 100,000 ₪ סיוע ברכישת ריהוט לבית הכנסת בנטעים .
 13. אשור עבודה נוספת למהנדס המועצה

בכבוד רב,
שלמה אלימלך
ראש המועצה