בשלישי ורביעי הספרייה תהיה סגורה

לתשומת לב הקוראים בימים שלישי ורביעי 2-3 ביולי הספרייה תהיה סגורה

לתשומת לב הקוראים
בימים שלישי ורביעי 2-3 ביולי הספרייה תהיה סגורה