מלגות 2022

המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית גן רוה, הלומדים לתואר ראשון בלבד ובכפוף לקריטריונים שבתקנון זה