רשימת חברי ועדת מלגות
  • משה מאיר- יו"ר
  • נועם אוקס
  • גיורא טלמור