רשימת חברי ועדה חקלאית
  • גיורא טלמור - יו"ר
  • רפי כהן
  • תומר עזריה