מחלקת רישוי עסקים אמונה על ביצוע חוק רישוי עסקים.
 

להלן הנחיות ליזם המעוניין לפתוח עסק:

היזם יפנה למחלקה לקבלת ייעוץ ראשוני והכוונה למסלול המתאים לקבלת רישיון לעסק.

עיקרי המסלול:
  1. פנייה למחלקה לקבלת הסבר וחוות דעת ראשונית.
  2. במידה ויש היתר בנייה כחוק, יבוצע מילוי בקשה לרישיון עסק.
  3. יש להמציא אישור כיבוי אש כבר בתחילת הליך הרישוי.
  4. באחריות המחלקה להפיץ את הבקשה לפתיחת העסק לגורמי הרישוי בצרוף מכתב לכל הגורמים (משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה, הועדה לתכנון ובנייה "שורקות")
  5. באחריות המחלקה להשיב למגיש הבקשה תוך 60 יום, לאחר קבלת התשובות מכל הגורמים.
  6. הרישיון לפתיחת עסק יונפק לאחר שמגיש הבקשה עמד בכל הקריטריונים.
 
 
פרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון שלוחה
דודי הררי מנהל מחלקת רישוי עסקים 08-9408230 227