בשנות העשרים והשלושים של המאה שעברה, נרכשו במרוכז אדמות אירוס ביוזמת ההסתדרות הציונית בבולגריה ונמכרו ליהודי בולגריה האמידים(בעלי מקצוע חופשיים), כדי לגייס מימון להתיישבות העולים מבולגריה במושבים החקלאיים הסמוכים(דוגמת בית חנן ובית עובד), ליצור אלטרנטיבה להתיישבות מבולגריה שאינה חקלאית במהותה ולאפשר חיי קהילה שיתופיים בין "העירוניים" לכפריים".
לאחר עשרות שנים החליטה המועצה האזורית "גן-רוה" להוציא לפועל(2007) את תוכניות פיתוח אירוס- ישוב קהילתי בהקמה.

אתר אינטרנט: https://www.irus-ganrave.org.il/