להלן קבצים ופרוטוקולים בנושא חינוך במועצה גן רווה
 
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול מליאה מס' 3/2021 22/04/2021
פרוטוקול מליאה מס' 3/19 08/07/2019
פרוטוקול מליאה מס' 2/19 10/06/2019
פרוטוקול מליאה מס' 1/19 14/03/2019
פרוטוקול מליאה מס' 2 09/08/2018
פרוטוקול מליאה מס' 1 17/06/2018
פרוטוקול מליאה מס' 5 20/11/2017
פרוטוקול מליאה מס' 4 17/07/2017
פרוטוקול מליאה מס' 3 17/07/2017
פרוטוקול מליאה מס' 2 10/05/2017
פרוטוקול מליאה מס' 4 (דחופה) 20/09/2016
פרוטוקול מליאה מס' 3 31/08/2016
פרוטוקול מליאה מס' 2 24/07/2016
פרוטוקול מליאה מס' 2 16/08/2015
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 24/05/2015
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 5 27/09/2014
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 4 24/07/2014
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 14/07/2014
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 11/05/2014
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 21/03/2014
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 08/12/2013
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 24/07/2013
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 26/07/2012
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 02/05/2012
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 14/02/2012
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 20/07/2011
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 20/07/2011
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 01/06/2011
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 01/06/2011
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 02/02/2011
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 02/02/2011
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 31/10/2010
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 31/10/2010
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 25/04/2010
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 5 27/12/2009
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 4 10/12/2009
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 09/08/2009
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 06/05/2009
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 16/03/2009