חזון
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
מחלקת הנוער גן רוה תפעל כגוף מקצועי, המוביל את תחום החינוך הבלתי פורמאלי בגן רוה, תוך שותפות עם גורמים בקהילה. כחלק מתפקידו, על צוות הנוער במועצה, לפתח קשר אישי עם בני הנוער ולפעול להעצמתם במסגרות קבוצתיות ערכיות בקהילה.
 

ערכים מובילים
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • דמוקרטיה
  • מנהיגות
  • מעורבות

מטרות
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. מחלקת הנוער תפעל לחיזוק הקשר של הנוער לישוב ולקהילה.
  2. מחלקת הנוער תפעל לטיפוח, פיתוח והעצמה של מנהיגות נוער.
  3. מחלקת הנוער תפעל ליצירת מסגרות של תרבות שעות הפנאי וחיזוקם.