מעונות יום במועצה האזורית גן רווחה
שם הגן גיל מיקום גננת טלפון
פשוש 1/2 שנה + מועצה צביה אהרון 08-9404199
שחף שנה וחצי עד 3 מועצה דקלה מלכה 08-9404199
דרור שנה וחצי עד 3 מועצה סיוון מוסאי 08-9403226