רישום למעונות, לגני הילדים ולכיתה א' לשנה"ל תשפ"ג 2022-2023


רישום למעונות, לגני הילדים ולכיתה א לשנהל תשפג 2022-2023

רישום למעונות, לגני הילדים ולכיתה א' לשנה"ל תשפ"ג 2022-2023

הורים יקרים שלום!

מועצה אזורית גן רווה ומחלקת החינוך נרגשים ביחד אתכם ומברכים אתכם בברכת הצלחה.

הרישום למעונות, לגני הילדים ולכיתה א' יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ב (3 בינואר 2022) ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ב (23 בינואר 2022).

חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.

זכאים לרישום:
גילאי 3 (טרון טרום חובה)- שנתון 2019
גילאי 4 (טרום חובה)- שנתון 2018
גילאי 5 (חובה)- שנתון 2017
כיתה א' - שנתון 2016

כל הילדים חייבים לעבור תהליך רישום כל שנה מחדש.

אין מעבר אוטומטי משנה לשנה.

הרישום יתבצע באופן מקוון באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: www.ganrave.org.il

הנכם מתבקשים להצטייד בתעודת זהות של שני בני הזוג (כולל ספח) עם כתובת מעודכנת, התואמת את מקום המגורים בפועל, טופס הוראה לחיוב חשבון וחוזה שכירות.

בברכה,
שלמה אלימלך ראש המועצה
קארין גזדלה מנהלת מחלקת חינוך