עונת הרחצה בחוף פלמחים


תושבים יקרים!

אנו שמחים להודיעכם שעונת הרחצה בחוף פלמחים לשנת 2022 תיפתח ביום שישי 08.04.22 ועד לתאריך 24.10.22.

תושבים  הזכאים לקבל אישור כניסה חינם לחוף הים בהתקיים התנאים הבאים:

  1. תושב המועצה.
  2. משלם ארנונה למועצה.
  3. אין לו חובות למועצה מכל סוג שהוא.
  4. כלי הרכב רשומים על שמו  בלבד.
  5. יש לצרף צילום ת.ז. +ספח +צילומי רישיון רכב בתוקף ע"ש המבקשים+ טלפון נייד.
  6. במידה ויש ברשותכם רכב חברה, יש להמציא אישור מהחברה על כך  שהרכב צמוד למבקש.
  • ניתן להגיש בקשה לקבלת התו עד לתאריך 1.5.22, לאחר התאריך הנ"ל לא נוכל להיענות לבקשתכם.

ניתן להגיש את הבקשות במייל [email protected] , כמו כן ניתן לפנות טלפונית בימים א'- ה' מהשעה 8.00 – 13.00 , גאולה בטל' 08-9408230  שלוחה 271 .

בברכת עונת רחצה בטוחה
מועצה אזורית גן רוה