הערכות לקראת עונת הקיץ 2022


הקיץ בפתח ויש להיערך בעוד מועד כדי למנוע דליקות.

ביצוע פעולות בסיסיות על ידי בעל המשקים  והבתים הפרטיים בשטח הישוב למניעת דליקות והערכות נאותה לכיבוי שריפות יצמצמו את נזקי המשק ויאפשרו לעבור את עונת  הקיץ בשלום.

הנני מעביר אליכם פירוט הנחיות בסיסיות שהתקבלו מכיבוי אש למניעה ולכיבוי בשטחים החקלאים  ובחצרות אשר נמצאים בתחום המועצה האזורית גן רוה .

הנחיות לבעלי משקים:

  1. ביצוע פס בידוד היקפי מסביב לשטחים החקלאיים ברוחב  של כ – 10 מ' למניעת התפשטות שריפה מהשדות אל תוך בתי המגורים, בנוסף לבצע פס בידוד ולנקות  שטחים סביב המטעים, השדות, הלולים, הרפתות , המבנים וצוברי הגז.

הנחיות למזכירויות

  1. יש לנקש את הצמחייה היבשה, עשבייה וקוצים בצידי הכבישים הפנימיים ולאורך דרכי הגישה בשדות ובשטחים המעובדים.
  2. יש לסלק גרוטאות ולנקות את השטח מסביב למבנים הציבוריים כגון:  גני הילדים , בתי כנסת , מגרשים ציבוריים, חצרות ובפרט  בקטעים הגובלים עם בתי מגורים, כדי למנוע שריפה לבתים.

יש להודיע לבעלי המשקים על איסור הבערת אש יזומה לגזם והפסולת.
אבקשכם להפיץ מזכר  זה לכל בעלי המשקים ביישובכם.

אי ביצוע פעילות למניעה  יגרור הטלת הוצאות על בעלי המקרקעין בגין ביצוע  פעילות על ידנו.

הסיסמא:

" אתה יכול  למנוע שריפה ונשמרתם לנפשותיכם" – אינם רק סיסמאות בידו של כל אחד מאתנו למנוע אסון.

בתודה
דודי הררי
רישוי עסקים ותברואן המועצה