שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/23 לאספקת משאית גזם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט ותרבות רשותי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 16/02/2023
שם המכרז: דרוש/ה למנהל מחלקת תרבות וספורט קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 16/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת תרבות וספורט רשותי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/22 לשיפוץ אולם ספורט בעיינות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/22: לאספקת משאית דחס קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי כ"א/ 4/2022 למחלקה לשירותים חברתיים דרושים: עו"ס אזרחים ותיקים - 50% משרה + עו"ס מרחבי – 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/06/2022
שם המכרז: שירותי יועץ משפטי חיצוני קבוע קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' /1/2022 עו"ס קשישים + עו"ס מרחבי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2022
שם המכרז: מכרז מספר 22/2021: מנהלת מח' רווחה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2021
שם המכרז: מכרז כ"א מס' 21/2021: קצין בטיחות בתעבורה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 31/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/10/2021
שם המכרז: מכרז פומבי כ"א /20/2021: עו"ס קשישים + עו"ס מרחבי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/09/2021
שם המכרז: מכרז פומבי כ"א 19/2021: מנהלת מחלקת רווחה, עו"ס לפי חוק הסעד- סדרי דין קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/09/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2021: להפעלת בית ספר לכדורסל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2021
שם המכרז: דרוש/ה פקח/ית חניה וחוקי עזר ושמירה על הסדר הציבורי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 03/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 16/2021: למפעיל ומדריך לחדר הכושר במועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2021: להפעלת חוג יוגה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2021: להפעלת חוג מוסיקה לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2021: להפעלת בית ספר לתיאטרון לילדים ונוער קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 13/2021: להפעלת חוג התעמלות לבני 40-60 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2021:להפעלת חוג אומנויות לחימה לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2021: להפעלת חוג לגו לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2021: להפעלת חוג שעשועי מדע לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2021: להפעלת חוג אנגלית לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2021: להפעלת חוג ג'ודו לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2021: להפעלת חוג קפוארה לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2021: להפעלת חוג ציור לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2021: להפעלת חוג מדע וטכנולוגיה לילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי (דו-שלבי) מס' 03/2021: למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2021 להפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר של המועצה האזורית גן רוה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2021: לביצוע עבודות פיתוח ברחבי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 01/2021: לעריכת ביטוחי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: ממכרז פומבי מס' כ"א/ 5/2020: מנהלת מחלקת רווחה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2020: למתן שירותי אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכו קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21 /2020: למתן שירותי תחזוקת מכלי אצירה לפסולת אריזות פלסטיק ופינוי תכולתם למיחזור מו קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: מכרז פנימי מנהל/ת מחלקת ספורט קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 29/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/10/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2020 למתן שירותי אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכולת קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 3/2020 מנהלת מח' רווחה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 3/2020 דרוש/ה מהנדס/ת למועצה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020
שם המכרז: מכרז מספר 3/2020 מהנדס/ת למועצה (50% משרה) קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 19/2020 מתן שירותי תחזוקה מכלי אצירה לפסולת אריזות פלסטיק ופינוי תכולתם למיחזור מוכר בישר קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2020 מתן שירותי ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות במועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2020 לאספקת דלקים והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2020 לתפקיד תובע עירוני חיצוני קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 2/2020 מנהלת מחלקת רווחה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2020 להפעלת חוגי ג'ודו קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2020 להפעלת חוגי הייטק ורובוטיקה לילדים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 13/2020 להפעלת חוגי עיצוב אופנה וטקסטיל לילדים ונוער קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 18/2020 להפעלת חוג פונקציונאלי קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2020 להפעלת חוגי טכנוטריק לילדים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 16/2020 להפעלת חוגי כדורשת - מאמאנט קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2020 להפעלת חוגי פיסול לילדים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2020 להפעלת חוגי ציור לילדים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2020 להפעלת חוגי שחמט לילדים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרזים להפעלת חוגים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2020
שם המכרז: מכרז מס' 2020/ 6 להפעלת בית ספר לתיאטרון לילדים ונוער קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/06/2020
שם המכרז: מכרז מס' 2020/ 7 להפעלת בית ספר לג'ימנסט- התעמלות קרקע ואקרובטיקה מגילאי גן חובה עד כיתות ו' קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/06/2020
שם המכרז: מכרז מס' 2020/ 5 להפעלת בית ספר למחול (גילאי גן, בי"ס יסודי, חט"ב תיכון ומבוגרים) קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/06/2020
שם המכרז: דרושה נערה לעבודה בחוגי מחול קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/02/2020
שם המכרז: פנייה פומבית ליצירת מאגר מתכננים ויועצים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2019 (ספורט) לניהול בית ספר לכדורסל ואימון קבוצת הבוגרים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 10/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 25/12/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2019: לביצוע עבודות פיתוח ברחבי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 29/05/2019
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות להפעלת חוגים במסגרת פעילויות ההעשרה של המועצה בשעות אחר הצהריים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/05/2019
שם המכרז: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז עבודות פיתוח ותשתיות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/04/2019
שם המכרז: מכרז חיצוני- תפקיד מנהל מחלקת נוער וחינוך בלתי פורמאלי קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 07/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2019
שם המכרז: מכרז פומבי - לתפקיד נהג מנוף לפינוי גרוטאות וגזם מעל 15 טון קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/01/2019
שם המכרז: מכרז פומבי - לתפקיד עובד אחזקה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/01/2019
שם המכרז: בקשה לקבלת הצעות לייעוץ בנושא תקציבי משרד חינוך קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 13/12/2018
שם המכרז: החלטות ועדת השלושה - מתן שירותי נקיון קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 18/10/2018
שם המכרז: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז עבודות פיתוח ותשתיות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 23/09/2018
שם המכרז: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז קירוי מגרש בפורט קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 28/09/2018
שם המכרז: הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לגן רווה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 14/08/2018
שם המכרז: מכרז בקשה לקבלת מידע בעניין הצבת שילוט חוצות בשולי כביש הגישה לחוף פלמחים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2018 לביצוע עבודות אחזקה שיפוץ ובניה ברחבי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 17/05/2018
שם המכרז: מינוי מהנדס חובה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 16/06/2018
שם המכרז: אישור על דבר קיומם של ביטוחים באשר לקבלן קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 16/06/2018
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ חשבונאי למועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2018
שם המכרז: מכרז זוטא מס' 1/2017 לביצוע עבודות פיתוח בחורשת הצנחנים – נחל שורק קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2017 תאריך סגירת המכרז: 17/12/2017
שם המכרז: מנהלת ספריה עירונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2016 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2016
שם המכרז: נהג אוטובוס קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2016 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2016
שם המכרז: ממונה על שרותי חירום וביטחון ברשות המקומית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2016 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2016
שם המכרז: פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2016 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2016
שם המכרז: רישום במאגר ספקים וקבלנים להשתתפות במכרזי זוטא של המועצה האזורית גן רוה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2013 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2013
שם המכרז: תברואנ/ית ורישוי עסקים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 28/02/2013 תאריך סגירת המכרז: 14/03/2013
שם המכרז: מנהל/ת מחלקת חינוך קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 28/02/2013 תאריך סגירת המכרז: 14/03/2013
שם המכרז: דרושים סייעים/ות לגני הילדים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2013 תאריך סגירת המכרז: 06/03/2013
שם המכרז: מפעיל חדר בקרה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2012 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2012
שם המכרז: דרוש/ה מרכזת לשבט הצופים בגן רוה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2012 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2012

חזור למכרזים פעילים